Fair Dinkum Prinsipper

Metoden jeg bruker for å jobbe med gjeterhunder er basert på prinsipplene til Bud Williams, som utviklet “low stress stock handling” (lavt stress flokk håndtering) og har hatt en av de mest dyptgripende effektene på stockmanship over hele verden.

Metoden krever:

 • tankesett som er villig til å lære
 • rett holdning
 • evnen til å lese husdyr
 • vilje til å arbeide med husdyr og lære dem grunnleggende ferdigheter
 • og tilslutt forberede husdyr for fremtidige hendelser.

 

Å trene og arbeide med hundene er ikke uavhengig når det kommer til gjeting. Ved å bruke “roundyard og rake” metoden til gjeterhund trening lærer hunden din spesifikke ferdigheter som kan brukes ved gjeting, men det gjør lite i henhold til forståelse av dyrene og den overalle konsekvensen av handlingen til hunden i forhold til dyrene. Det gjør også lite for å forbedre dine evner til forståelse til dyrene.

I motsetning er “David Hart Stock and Dog Handling” alt om å skape et team – deg, hunden din og husdyrene – for å jobbe sammen for det beste mulige resultatet.

Det er å jobbe sammen med flokken, forstå hvorfor og hvordan de beveger seg, og at du og hundene dine kan være på rett plass til rett tid.

Det er også om å bygge et forhold med hundene slik at de respekterer og vil jobbe sammen med deg og for deg. Og det er om å forstå, slik som Bud Williams sier, hvordan du kan hjelpe hunden din å lære seg hvordan den skal jobbe, istedenfor at du trener den til å jobbe.

 

I løpet av den første dagen av skolen/kurset, vil du lære hvordan du jobber med husdyrene uten hund. Dette lærer deg ikke bare om hvordan husdyrene/fe’et beveger seg og om å være i rett posisjon, men det vil også utdanne husdyrene og bygge opp deres tillit til deg. Du vil også gjøre noen øvelser med hunden din for å hjelpe den å fokusere på deg.

 

Den andre og tredje dagen vil hunden være aktivt med. Vi vil gjennomgå samme øvelsene som vi gjorde på den første dagen bare nå sammen med hunden. Husdyrene vil oppnå enda bedre forståelse og mer utdanning.

 

Når du er hjemme igjen kan du gjennomføre liknende øvelser for å utdanne dine egne husdyr samt å videreutdanne både deg selv og hundene dine.

 

Siden dette er en gruppeskole – ikke en privatundervisning- vil det være tider hvor du jobber med flokken, med og uten hund, og tider hvor andre får prøve. Ikke tenk på dette som bortkastet tid. Bruk denne tiden til å se hvordan andre gjør det og ta lærdom fra de. Å se forskjellige måter andre mennesker og dyr arbeider på er uvurderlig fordi de alle vil ha forskjellige arbeidsstiler, med styrker og svakheter som du kan lære fra.

 

20160814_112819.jpg

Jeg oppmuntrer dere til å ta bilder og filmer fra dissen skolen slik at vi kan dele og se gjennom de senere.

Noen punkter om hva du kommer til å lære:

 • Fe liker å snu seg for å se hva det er som legger press på dem
 • Fe har en vane for å ønsker å gå tilbake den veien de kom fra
 •  Hvis du legger for mye press på flokken er det stor sannsynlighet for at de kommer tilbake og forbi deg.
 •  Å få fe til å bevege seg bort fra et hjørne ved å presse dem in i hjørnet, istedenfor å prøve å komme bak dem for å presse dem ut.
 • Å bruke hunder som et midlertidig gjerde (pelskledd panel) mens du legger press på dyrene
 • Teknikker for å oppnå respekt fra hundene dine ved å være lederen.
 • Hvordan du kan få til et godt tilbakekall på hundene dine når de er på flokken